Relevanta lagar för internet

Lagen (1960:729) om upphovsrätt
Brottsbalken 1962:700 uppvigling
Brottsbalken 1962:700 hets mot folkgrupp
Brottsbalken 1962:700 barnpornografibrott
Brottsbalken 1962:700 olaga våldsskildring
Brottsbalken 1962:700 olaga hot
Brottsbalken 1962:700 ofredande
Brottsbalken 1962:700 ärekränkning
Brottsbalken 1962:700 pornografisk bild
Brottsbalken 1962:700 pornografisk text
Narkotikastrafflagen 1968:64 narkotikabrott
Personuppgiftslagen 1998:204

För att söka bland alla lagar, läs i Rixlex.