Allmänna regler på Tennisnätet

Du måste följa svensk lag när du använder Tennisnätet. Pornografi, främjande av droger och publicering av copyrightskyddat material är förbjudet på hela Tennisnätet.

Du får inte använda Tennisnätet för olagliga aktiviteter eller för distribution av material som är olagligt eller som kan upplevas som stötande, t.ex. hets mot folkgrupp, trakasserier, mobbning, kedjebrev eller intrång på copyrightskyddat material. Då kan ditt användarkonto raderas, och om det är illa nog kan du t.o.m. bli polisanmäld. Länkningar till hemsidor som innehåller olagligt innehåll är att betrakta som olagligt. Användare som gör sådan länkning är direkt ansvarig för denna förseelse.

Du får till följd av Personuppgiftslagen inte lämna ut namn och adressuppgifter, eller skriva om personer som ej givit sitt samtycke.

Du har endast rätt att använda Tennisnätet i privat syfte. All användning av Tennisnätet i ett - direkt eller indirekt - kommersiellt syfte, som t.ex. försäljning, reklam och undersökningar är sådana villkorsöverträdelser för vilka Tennisnätet kan yrka på skadestånd. Detta omfattar även bl.a. inhämtning, bearbetning, publicering, distribuering och övrig spridning av information som återfinns på Tennisnätet om det sker i ett direkt eller indirekt kommersiellt syfte eller som ett led i en kommersiell verksamhet.

Du får inte använda, kopiera, sprida eller skicka vidare inlägg, publiceringar eller övrig information som återfinns på Tennisnätet.

Du får inte använda Tennisnätet som distributionskanal eller kontaktbas för kommersiella budskap, junk mail, spam eller kedjebrev.

Du får inte använda, kopiera eller skicka vidare användarinformation.

Du får inte länka till pornografiska,rasistiska eller andra uppenbart olämpliga hemsidor

Alla försök till datorintrång i Tennisnätets system polisanmäls. Missbruk av Tennisnätets tjänster/funktioner är förbjudet, som t.ex. meddelandespam.

Du får inte systematiskt sprida politisk eller religiös propaganda. Ditt lösenord är din nyckel till Tennisnätet och du ansvarar för att ditt lösenord förblir din privata hemlighet.

Om vi misstänker att du angett felaktiga uppgifter vid registreringen, till exempel alias eller något annat än ditt riktiga namn, eller i inställningar kan ditt konto bli raderat. Detsamma gäller om du har flera konton eller att det inte är personligt.