Allmäna villkor för Tennisnätet

1. Funktioner

På Tennisnätet finns det funktioner som ger dig möjlighet att kommunicera med andra medlemmar. Dessa funktioner är idag kostnadsfria, men kan eventuellt kosta pengar i framtiden. Om vi skulle börja ta betalt för tjänster som tidigare varit kostnadsfria på Tennisnätet kommer du naturligtvis att bli informerad i förväg om detta.

2. Uppförande på Tennisnätet

Tennisnätet är en plats där tennisintresserade skall ha möjlighet att skapa nya kontakter och finna folk att spela mot. För att alla ska trivas har regler upprättats, som ska följas. Vid överträdelser mot Tennisnätets villkor kommer vi att varna användaren och i värsta fall ta bort användaridentiteten utan förvarning. I allvarliga fall kan t.o.m. polisanmälan göras. Om det är gränsfall kan vi skicka ut varningar. Om man vill göra en anmälan av någon användare, som man tycker bryter mot reglerna och/eller lagen, ska anmälan skickas till Info@tennisnatet.com

3. Allmänna regler

För att alla skall trivas på Tennisnätet finns det regler som man måste följas. Följer du inte reglerna kan ditt användarkonto raderas. Läs mer om allmänna regler här.

4. Lagar

Självklart gäller alla lagar även på Tennisnätet och vissa lagar är mer aktuella. Läs om vilka lagar här. Om Tennisnätet får kännedom om grova otillåtna inlägg på Tennisnätet kan anmälan göras till operatör som då kan varna och även stänga ner internetabonnemanget.

Om Tennisnätet eller någon användare gör polisanmälan kan åtal väckas. Brott mot någon av dessa lagar kan leda till olika typer av straff. Böter eller fängelse är de normala bestraffningarna beroende på brottets art.

Observera att det inte krävs ett lagbrott för att Tennisnätet ska kunna ingripa med t.ex. varning eller avstängning av kontot.

5. Rättigheter du ger oss

Tennisnätet innehåller en databas konstruerad för sökning och lagring av lämnade uppgifter. Som medlem i Tennisnätet medger du denna användning.

Du har ingen rätt att använda Tennisnätet i eget kommersiellt syfte, som t.ex. försäljning, genomförande av undersökningar eller reklam för någon produkt/företag eller tjänst.

Tennisnätet har rätt att skicka information om Tennisnätet och från samarbetspartners samt kommersiella budskap till användarna via e-post och andra elektroniska kommunikationssätt.

6. Användaruppgifter

Tennisnätet värnar om din personliga integritet. Vi prioriterar alltid skyddet av all information du anförtror oss och följer naturligtvis de lagar och regler som finns - t.ex. personuppgiftslagen - för att skydda din integritet. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

7. Ändrade villkor

Tennisnätet har alltid rätt att ändra de allmänna villkoren om detta behövs för att efterleva lag och myndighetsbeslut. Vi uppmanar användarna att gå in på allmänna villkor för att se om eventuella ändringar gjorts. Om ändringar är av sådan karaktär att användandet av Tennisnätet förändras på ett betydande sätt kommer detta att meddelas till användarna. Tennisnätet kommer aldrig att sälja personuppgifter, som t.ex. e-mailadresser. Genom att fortsätta använda Tennisnätet anses användaren ha godkänt förändrade regler och villkor. Om användare vill avsluta medlemskapet har användaren möjlighet att avregistrera sig.

8. Övrigt

Vi hoppas att Tennisnätet ska ge mycket nöje, men kan tyvärr inte garantera att allt alltid fungerar perfekt.